WOODS WORAWUT MUNKAN

ศิลปะนอกกรอบ แสนสนุกในแบบฉบับ WOODS.
แม้ว่ามันอาจจะดูเละเทะในสายตาของคนอื่น แต่เขารู้สึกสนุก และตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำ ศิลปะไม่จำเป็นต้องนำเสนอความงามแต่เพียงด้านเดียว แต่ให้อิสระกับการทำงานศิลปะที่อาจไม่สวยงาม ไม่มีเหตุผล หรือสอดแทรกไปด้วยอารมณ์ขัน งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของ Woods จึงมักออกมาในรูปแบบของการด้นสด (improvise) ที่ไม่มีการวางแผนอะไรมาก่อนล่วงหน้า แต่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกของเขา ณ ช่วงเวลานั้นเป็นตัวดำเนินเรื่องราวบนผืนผ้าใบ ผ่านลายเส้นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและสีสันอันแสนสนุก โดยผสมผสานหลอมรวมเข้ากับความสนใจของเขาที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวในช่วงเวลานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องธรรมชาติ สภาวะโลกร้อน เรื่องฟุตบอลที่เขาได้ดูและอินกับมัน การสะสมโมเดลของเล่น ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของ Woods อย่างโดดเด่น ชัดเจน และเป็นที่ประทับใจของใครหลายๆ คน